Lista artykułów

Nazwa artykułu
Badania lekarskie pracowników ZŻM w Olsztynie w roku 2019.
Badania lekarskie pracowników Zespołu Żłobków Miejskich w
Olsztynie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej w roku
2019.
03.12.2018 więcej
Świadczenie usług prania dla jednostek ZŻM w Olsztynie w roku 2019
Świadczenie usług prania dla jednostek organizacyjnych Zespołu
Żłobków Miejskich w Olsztynie w roku 2019
22.11.2018 więcej
Konserwacja urządzeń dźwigowych w jednostkach ZŻM w roku 2019
Konserwacja urządzeń dźwigowych w jednostkach organizacyjnych
Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie w roku 2019
22.11.2018 więcej
Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania i ochrony w 2019r.
Świadczenie usług ochrony w formie monitorowania i ochrony
obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania obiektów Zespołu
Żłobków Miejskich w Olsztynie w 2019r.
22.11.2018 więcej
Sukcesywna dostawa warzyw i owoców świeżych do ZŻM w roku 2019
Sukcesywna dostawa warzyw i owoców świeżych do jednostek
organizacyjnych Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie w roku
2019
22.11.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
Szacowanie wartości zamówienia
02.07.2019 więcej
Dostawa wędlin
Dostawa wędlin
04.01.2018 więcej
Dostawa pieczywa
Dostawa pieczywa
04.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się